top of page

Znak sprawy: PSM-2/BSU/RB/2020

Dotyczy: „Roboty remontowe (bez zmiany sposobu użytkowania) istniejącego budynku polegające na naprawie pokrycia dachowego sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego
w Płocku przy ul. Kolegialnej 23”

Wybór najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie

Załącznik nr 1 - Przedmiar robót

Załącznik nr 2 - Opis techniczny

Załącznik nr 3 - Formularz oferty

Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Znak sprawy: PSM-1/BSU/RB/2020

Dotyczy: „Roboty remontowe (bez zmiany sposobu użytkowania) istniejącego budynku polegające na naprawie pokrycia dachowego sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego
w Płocku przy ul. Kolegialnej 23”

Informacja o unieważnieniu postepowania

Zaproszenie

Załącznik nr 1 OPZ

Załącznik nr 2 Przedmiar

Załącznik nr 3 Druk oferty

Załącznik nr 4 Projekt umowy

Znak sprawy: PSM-1/BSU/RB/2019

Dotyczy: " Wykonanie modernizacji -wymiana oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.
im. Karola Szymanowskiego w Płocku ul. Kolegialna 23"

Zaproszenie

Zapytanie oferenta

Załącznik nr 1 OPZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Załącznik nr 2 Przedmiar

Załącznik nr 3 Druk oferty

Załącznik nr 4 Projekt umowy

bottom of page