top of page
psm_logo_ripina_strone.png

DOKUMENTY DOTYCZĄCE SZKOŁY

Statut Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego

Logotyp Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego

DLA RODZICÓW

Poradnik dla rodziców

Korzyści kształcenia muzycznego

Regulamin wypożyczania
instrumentów 

Regulamin udostępniania
danych z monitoringu

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO FRYDERYK

DLA PRACOWNIKÓW

Broszura wdrożeniowa PPK

Klauzula Informacyjna RODO Investor PPK SFIO art. 13

Wniosek o prowadzenie PPK dla osoby w wieku 55 +

Deklaracja rezygnacji z dokony- wania wpłat do PPK

bottom of page