Statut PSM

Korzyści kształcenia
muzycznego

Logo PSM

Poradnik dla rodziców

Regulamin wypożyczania
instrumentów 

Regulamin udostępniania
danych z monitoringu

Wewnętrzna procedura bezpie-czeństwa dotycząca zapobiega-nia i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników w Państwowej Szkole Muzycznej I i II Stopnia w Płocku