XI Ogólnopolskie Spotkania Młodych Skrzypków
im. prof. Mirosława Ławrynowicza

9-13 marca 2020 r.


 

Zapraszamy do wypełniania zgłoszeń na konkurs
do 1 marca 2020

Formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem