Ogólnopolskie Spotkania Skrzypcowe narodziły się z potrzeby pomocy uzdolnionym adeptom sztuki skrzypcowej. Pierwsza edycja odbyła się w dniach 5 – 6 grudnia 1997 roku. Inicjatorem projektu był mgr Bernard Tomasiński, nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej, zaś współorganizatorem Urząd Miasta Płocka.

Kolejne edycje miały odbywać się co dwa lata, jednak dalsze plany przerwała nagła śmierć Pana Bernarda Tomasińskiego. Druga edycja Spotkań została zorganizowana dopiero w roku 2003 i od tej pory regularnie wpisują się (co dwa lata) w kalendarz pracy szkoły.
II Ogólnopolskim Spotkaniom Skrzypcowym przewodniczył prof. Mirosław Ławrynowicz, który zaproponował stworzenie nowej formuły, której nadrzędnym celem będzie pomoc uzdolnionym dzieciom i młodzieży w doskonaleniu umiejętności technicznych i osobowości artystycznej poprzez kontakt z wybitnymi pedagogami wiolinistyki. W ten sposób integralną częścią Spotkań stały się obligatoryjne konsultacje jurorów z uczestnikami i ich pedagogami. Głównymi nagrodami w konkursie są kursy mistrzowskie, instrumenty, akcesoria muzyczne oraz nagrody finansowe. W 2005 roku po raz pierwszy zorganizowano konkurs o zasięgu międzynarodowym. Od tego czasu Spotkania Skrzypcowe na przemian mają charakter międzynarodowy lub ogólnopolski.

 

Celem nadrzędnym Spotkań jest przygotowanie dzieci i młodzieży do czynnego uczestnictwa w kulturze, kształtowanie ich własnej aktywności twórczej, poprzez sprawdzanie swoich umiejętności oraz możliwość porównywania ich z rówieśnikami. Ponadto młodzi skrzypkowie mają możliwość wymiany doświadczeń artystycznych oraz dostęp do fachowej pomocy dydaktycznej, podczas konsultacji z wybitnymi osobowościami wchodzącymi
w skład jury, co stanowi bardzo ważny element konkursowy. 

Karta zgłoszenia uczestnika

Aby zgłosić uczestnictwo, proszę wypełnić poniższe pola.

Regulamin Konkursu

Grupa I poniedziałek 9 marca 

Grupa II poniedziałek 9 marca 

Grupa II wtorek 10 marca

Grupa II środa 11 marca

Grupa III środa 11 marca

Grupa III czwartek 12 marca