top of page

 X Międzynarodowe Spotkania Młodych
Skrzypków
 
im. prof. Mirosława Ławrynowicza

11 - 13 III 2023 Płock

 IX Międzynarodowe Spotkania Młodych Skrzypków
im. prof. Mirosława Ławrynowicza

28 II - 02 III 2022 Płock

 Protokół IX Międzynarodowych Spotkań Młodych Skrzypków im. prof. Mirosława Ławrynowicza, Płock 2022

ETAP II - GRUPA I
HARMONOGRAM KONKURSU
W RAMACH IX MIĘDZYNARODOWYCH
SPOTKAŃ MŁODYCH SKRZYPKÓW
IM. PROF. MIROSŁAWA ŁAWRYNOWICZA
PŁOCK 2022

ETAP II - GRUPA II
HARMONOGRAM KONKURSU
W RAMACH IX MIĘDZYNARODOWYCH
SPOTKAŃ MŁODYCH SKRZYPKÓW
IM. PROF. MIROSŁAWA ŁAWRYNOWICZA
PŁOCK 2022

Szanowni Państwo,
w związku z mniejszą liczbą uczestników
został skrócony czas trwania konkursu do 2 marca 2022 r. Koncert laureatów odbędzie się zatem ostatniego dnia konkursu, o godz. 17.00.

HARMONOGRAMY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU W RAMACH IX MIĘDZYNARODOWYCH SPOTKAŃ MŁODYCH SKRZYPKÓW IM. PROF. MIROSŁAWA ŁAWRYNOWICZA, PŁOCK 2022

GRUPA I

GRUPA II

Szanowni Państwo, prosimy o przybycie w dniu przesłuchań konkursowych, zgodnie z zamieszczonymi powyżej harmonogramami.

Zgłoszenia do: 11 lutego 2022 r. 

REGULAMIN

Klauzula RODO i zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

DZIĘKUJEMY ZA PRZESŁANE ZGŁOSZENIA!

 Międzynarodowe Spotkania Młodych Skrzypków
im. prof. Mirosława Ławrynowicza - Płock 2019 r.

Harmonogram Grupa I Etap II

Harmonogramy przesłuchań Etap I

Harmonogram Grupa I

Harmonogram Grupa II

Karta zgłoszeniowa

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Klauzula RODO 

bottom of page