RODO

Klauzula informacyjna dla rodziców dzieci uczęszczających do placówki

Klauzula informacyjna do oświadczenia 1

Klauzula informacyjna ZFŚS

Klauzula informacyjna do oświadczenia 2

Klauzula informacyjna dotycząca stosowania monitoringu

Klauzula RODO