a83240_02fe13a31f4244c18b1sssss8c6ca833b
Grać na pianinie

KONKURS PIANISTYCZNY
IM. HALINY CZERNY - STEFAŃSKIEJ I LUDWIKA STEFAŃSKIEGO

VIII MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA SKRZYPCOWE

DJ produkuje muzykę

KONKURS MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ

I PŁOCKI KONKURS AKORDEONOWY
"FERMATA"