a83240_02fe13a31f4244c18b1sssss8c6ca833b
Grać na pianinie
Skrzypek

OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIA SKRZYPCOWE
im. MIROSŁAWA ŁAWRYNOWICZA

DJ produkuje muzykę

KONKURS MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ

I PŁOCKI KONKURS AKORDEONOWY
"FERMATA"