Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021
Uchwała nr 1/2020/2021 z 28 września 2020 r.

 

  • Przewodnicząca Rady Rodziców - Anna Jóźwiak

  • Wiceprzewodnicząca - Ewa Magierska

  • Skarbnik - Małgorzata Maciejewska

  • Sekretarz - Aneta Izdebska

​      

      Członkowie Rady:

  • Marcin Błaszczyk

  • Anna Nowak - Malesa

  • Beata Ogińska

 

Uchwałą nr 2/2020/2021 ustalono wysokość składki na fundusz Rady  w kwocie:

  • 100 zł - pierwsze dziecko

  • 50 zł - drugie dziecko

  • trzecie i kolejne dziecko w rodzinie zostaje zwolnione z opłat

Numer rachunku bankowego:
ALIOR BANK 03 2490 0005 0000 4530 2103 1277