Rada  Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 
Uchwała nr 1/2018/2019 z 3 października 2018 r. 

  • Przewodnicząca Rady Rodziców - Anna Jóźwiak

  • Zastępca - Agnieszka Kijek-Atlak

  • Zastępca - Jerzy Pawłowski

  • Skarbnik - Małgorzata Maciejewska

  • Sekretarz- Angelika Jezierska

Członkowie Rady:

  • Ewa Magierska

  • Kordian Wiśniewski

Uchwałą nr 2/2018/2019 ustalono wysokość składki na fundusz Rady  w kwocie:

  • 100 zł - pierwsze dziecko

  • 50 zł - drugie dziecko

  • trzecie i kolejne dziecko w rodzinie zostaje zwolnione z opłat

Nr konta na które można dokonać wpłaty:  Alior Bank 03249000050000453021031277