top of page

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022
Uchwała nr 1/2021/2022

 

 • Przewodnicząca Rady Rodziców - Anna Jóźwiak

 • Wiceprzewodnicząca - Anna Nowak-Malesa

 • Skarbnik - Małgorzata Maciejewska

 • Sekretarz - Aneta Izdebska

​      

      Członkowie Rady:

 • Karina Belkner-Malowaniec

 • Marcin Gajewski

 • Jacek Kałwa 

 • Beata Orłowska 

 • Izabela Tokarczuk 

 • Jakub Zgorzelski 

 

Uchwałą nr 2/2021/2022 ustalono wysokość składki na fundusz Rady  w kwocie:

 • 100 zł - pierwsze dziecko

 • 50 zł - drugie dziecko

 • trzecie i kolejne dziecko w rodzinie zostaje zwolnione z opłat

Numer rachunku bankowego:
ALIOR BANK 03 2490 0005 0000 4530 2103 1277

bottom of page