Informacje dla kandydatów 

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji oraz informatorami na rok szkolny 2020/2021.

Materiały oraz wnioski o przyjęcie do szkoły zostały zamieszczone poniżej. Jednocześnie informujemy, że wszelkie terminy badania przydatności do kształcenia oraz egzaminów wstępnych zostaną ustalone po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Wnioski o przyjęcie można przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@psmplock.pl lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:

PSM I i II st. im. Karola Szymanowskiego w Płocku

09-402 Płock

Kolegialna 23.

Zaświadczenia lekarskie można będzie dostarczyć w późniejszym terminie.

  • Regulamin rekrutacji

  • Szkoła muzyczna I stopnia

  • Szkoła muzyczna II stopnia