Termin składania podań przedłużony
do 12 czerwca 2020 r.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji oraz informatorami na rok szkolny 2020/2021.

Materiały oraz wnioski o przyjęcie do szkoły zostały zamieszczone poniżej. Jednocześnie informujemy, że  badanie przydatności do kształcenia dla kandydatów do szkoły I stopnia oraz egzaminy wstępne do szkoły II stopnia odbędą się w terminie 15 - 19 czerwca 2020 r. Szczegółowe harmonogramy oraz procedury dotyczące sposobu przeprowadzenia postępowań podamy do 10 czerwca 2020 r., do godziny 10:00.

Wnioski o przyjęcie można przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@psmplock.pl lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:

PSM I i II st. im. Karola Szymanowskiego w Płocku

ul. Kolegialna 23, 09-402 Płock.

Zaświadczenia lekarskie można będzie dostarczyć w późniejszym terminie.

Szkoła muzyczna I stopnia

Szkoła muzyczna II stopnia