top of page

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

II STOPIEŃ

informator II st. 4-letni

informator II st. 6-letni

Wniosek PSM II st.

I STOPIEŃ

Wypełnione zgłoszenia prosimy dostarczyć do sekretariatu lub przesyłać na adres: sekretariat@psmplock.pl lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: ul. Kolegialna 23,  09-402 Płock. 

OGŁOSZENIE NABORU UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2022-2023

REGULAMIN REKRUTACJI PSM 2022-2023

WNIOSEK - PSM 2022-2023

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA dla specjalności JAZZOWYCH!
Wypełnione zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: sekretariat@psmplock.pl 
lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Kolegialna 23,  09-402 Płock 

do  27.08.2021 r.; przesłuchania 30.08.2021 r.


Wypełnione zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
 sekretariat@psmplock.pl
lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:
Kolegialna 23,  09-402 Płock 

 
 Przypominamy o braku możliwości złożenia wniosku osobiście
w sekretariacie szkoły.

REGULAMIN REKRUTACJI

Zarządzenie 01/02/2021/PSM
dot. wprowadzenia regulaminu rekrutacji

PUNKTY KONSULTACYJNE

Ze względu na wprowadzone obostrzenia musimy spotkać się w sieci - ON -LINE

W kolejne soboty, punktualnie o 10:00 na naszych profilach FB oraz kanale YouTube Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. zamieszczać będziemy nagrania z prezentacjami instrumentów, ćwiczeniami przygotowującymi do badań przydatności oraz kilkoma informacjami o szkole.

Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji prosimy kierować poprzez nasze profile FB (np. w komen-tarzach pod nagraniem), czy po prostu na adres e-mail: sekretariat@psmplock.pl

Wytyczne dot. reżimu sanitarnego
w ramach organizacji punktu konsultacyjnego

bottom of page