Dziennik
elektroniczny

Po odbiór loginów do dziennika elektronicznego oraz z jakimikolwiek problemami zapraszamy
do sekretariatu szkoły. 

fryderyk-logo-543x128.png

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla rodzica

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla ucznia