KADRA PEDAGOGICZNA

Uwaga Piano
Sekcja fortepianu
i organów
instrumenty
Sekcja instrumentów dętych, perkusji, akordeonu
Nauczyciel i uczeń na lekcji fortepianu
Sekcja
akompaniamentu
i fortepianu
dodatkowego
Skrzypce na Nuty
Sekcja instrumentów smyczkowych
i gitary
Pisanie muzyki
Sekcja przedmiotów teoretycznych
Image by Jonathan Farber
Wydział wokalny