top of page

DZIAŁANIE                                                                                 DATA

Składanie kwestionariuszy wraz                                           od 01 marca do 10 maja 2021 r.
z wnioskiem o przyjęcie do SM I st.

Badanie przydatności dla kandydatów                               17 i 18 maja 2021 r.
SM I st.

Ogłoszenie listy kandydatów                                                 7 dni od daty przeprowadzenia badania

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do PSM I st.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych.                             Nie później niż do 5 sierpnia 2021 r.                           i nieprzyjętych do PSM I i II st.

Informator Szkoła Muzyczna I stopnia

REGULAMIN REKRUTACJI

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PSM I ST.

Zarządzenie 02/02/2021/PSM
dot. wyznaczenia terminów: badania przydatności i składania wniosków o przyjęcie do kl. 1 I st.

bottom of page