top of page

Informator Szkoła Muzyczna
II stopnia

REGULAMIN REKRUTACJI

CYKL 6-LETNI (INSTRUMENTALISTYKA)

INFORMATOR SM II ST. - 6-LETNI

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SM II ST. - 6-LETNI

CYKL 4-LETNI (ŚPIEW SOLOWY I JAZZ)

INFORMATOR SM II ST. - 4-LETNI

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SM II ST. ŚPIEW SOLOWY

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SM II ST. JAZZ

bottom of page