Wokal

Pedagodzy sekcji

mgr Izabela Denst-Szydłowska 

mgr Jolanta Tyszkiewicz

mg Andrzej Sitek

mgr Edward Bogdan 
mgr Piotr Rafałko