Instrumenty  smyczkowe i gitary

Pedagodzy sekcji

mgr Marcin Sumliński - kierownik sekcji, altówka, skrzypce

mgr Piotr Kelm - skrzypce, zespół kameralny 

mgr Dagmara Dąbkowska - skrzypce

mgr Arkadiusz Jonik - skrzypce

mgr Katarzyna Beresińska - wiolonczela

mgr Olga Łosakiewicz - Marcyniak - wiolonczela

mgr Piotr Markowski - skrzypce, zespół kameralny

mgr Anna Rzymyszkiewicz - skrzypce

mgr Janusz Smolarski - skrzypce, zespół kameralny, orkiestra

mgr Bogdan Sulkowski - wiolonczela

mgr Małgorzata Sztern - Dana - gitara

mgr Dariusz Wiączek - gitara