mgr Marcin Sumliński
(kierownik sekcji, altówka, skrzypce)

mgr Piotr Kelm
(skrzypce, zespół kameralny)

mgr Dagmara Dąbkowska-Wołowicz
(skrzypce)

mgr Arkadiusz Jonik 
(skrzypce)

mgr Katarzyna Beresińska 
(wiolonczela)

mgr Piotr Markowski 
(skrzypce, zespół kameralny)

mgr Anna Rzymyszkiewicz 
(skrzypce)

mgr Janusz Smolarski 
(skrzypce, zespół kameralny, orkiestra)

mgr Bogdan Sulkowski 
(wiolonczela)

mgr Małgorzata Sztern - Dana 
(gitara)

mgr Dariusz Wiączek
(gitara)

mgr Krzysztof Malinowski
(kontrabas)