top of page

PRZESŁUCHANIA REGIONALNE CEA UCZNIÓW KLAS INSTRUMENTÓW DĘTYCH DREWNIANYCH
SZKÓŁ MUZYCZNYCH I i II STOPNIA

Szanowni Państwo

Dyrektorzy i Nauczyciele klas instrumentów dętych drewnianych

szkół muzycznych I i II stopnia Regionu XVI

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku informuje, że Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie powierzyło naszej szkole organizację Przesłuchań Regionalnych CEA uczniów klas instrumentów dętych drewnianych szkół muzycznych I i II stopnia w województwie mazowieckim. Przesłuchania zgodnie z harmonogramem ustalonym przez CEA są zaplanowane w dniach 23 - 26 marca 2020 roku z następującym podziałem:

  • 23 marca - uczniowie szkół muzycznych II stopnia

  • 24 - 26 marca - uczniowie szkół muzycznych I stopnia

Uprzejmie prosimy o przesyłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej dla solisty zamieszczonej na stronie CEA: www.cea-art.pl/przesluchania-cea/ w 2 formatach:

  • skan w .jpg lub .pdf

  • edytowalną wersję w .doc lub .odt

na adres mailowy: przesluchaniadrewno@psmplock.pl w ostatecznym terminie do 28 lutego 2020 r.

Szczegółowy harmonogram przesłuchań zostanie zamieszczony na stronie szkoły www.psmplock.pl do 14 marca 2020 r.

Uprzejmie prosimy o kompletne i czytelne wypełnianie w/w dokumentów.

bottom of page