top of page

17.10.2021 r.

godz. 18.00

PROGRAM:
 

1)Wręczenie Nagród zwycięzcom III SZKOLNEGO  KONKURSU WIEDZY O WIELKICH KOMPOZYTORACH, poświęconego w tym roku Fryderykowi Chopinowi.

 

2) CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA:

 

  • Uczniowie z klasy III b OSM wykonają interpretację ruchową Walca Des-dur op. 64 nr 1, zwanego „minutowym”.

  • Etiuda E-dur op. 10 nr 3

      (w opr. A.L.C., www.music-scores.com)

      Michał Pietrzak - saksofon altowy / klasa p.           Krzysztofa Kralki
      p. Paweł Zając - fortepian

  • Preludium e-moll op. 28 nr 4
    (arr. Jacques Larocque)

       Natalia Ambroziak - saksofon altowy /                    klasa p. Krzysztofa Kralki
       p. Paweł Zając - fortepian

 

  • Pieśń „Gdzie lubi” do słów Stefana Witwickiego

       Monika Piecka – śpiew / klasa p. Izabeli                  Denst – Szydłowskiej
       Anna Drzewek – fortepian /klasa p.                          Krystyny Tytman

  • Pieśń „Wiosna” do słów Stefana Witwickiego

      Oliwia Maciejewska –śpiew / klasa p. Izabeli Denst–Szydłowskiej
      Anna Drzewek – fortepian /klasa p. Krystyny Tytman

 

  • Pieśń „Piosnka litewska” do słów Ludwika Osińskiego

       Laura Kijoch i Martyna Stankowska – śpiew / klasa p. Izabeli Denst-Szydłowskiej
       p. Edward Bogdan - fortepian

 

  • Mazurek h-moll op. 33 nr 4

       Julia Tyburska – fortepian /klasa p. Mariusza Tytmana

 

  • Preludium cis-moll op. 45

       Ballada F-dur op. 38

       Aleksandra Cierpikowska – fortepian / klasa p. Mariusza Tytmana

01.10.2021 r.

godz. 18.00

Od nowego roku szkolnego zmianie uległa nazwa cyklu - od teraz pisać i mówić będziemy już o PŁOCKICH WIECZORACH MUZYCZNYCH.

Ten pierwszy, z okazji MIĘDZYNARO-DOWEGO DNIA MUZYKI, był pokazem umiejętności poszczególnych uczniów OSM i PSM. Przed publicznością wystąpili również uczniowie klas pierwszych, w pokazie umiejętności chóralnych - zostali także oficjalnie przyjęci w poczet muzycznej społeczności szkolnej.

FOTO

RELACJA

Z KONCERTU - 01.10.2021 r.

06.10.2020 r.

godz. 18.00

Program koncertu:

1. Ludwig van Beethoven I koncert fortepianowy C-dur op. 15cz. 1 Allegro con brio - Julia Tyburska (klasa fortepianu
p. Mariusza Tytmana) oraz Orkiestra Symfoniczna PSM i OSM w Płocku;

2. Ludwig van Beethoven "Ich liebe dich" - Klaudia Gwiazda (klasa śpiewu p. Izabeli Denst-Szydłowskiej), przy fortepianie
p. Edward Bogdan;

 

3. Ludwig van Beethoven Uwertura "Egmont" op. 84 - Orkiestra Symfoniczna PSM i OSM w Płocku.

LUDWIG VAN BEETHOVEN:

Tylko ona, sztuka, powstrzymała mnie. Ach, wydało mi się niemożliwe, bym opuścił świat, zanim dokonam wszystkiego tego, do czego czułem się powołany (...) mimo wszelkich przeciwności natury uczynię jednak wszystko, co w mojej mocy, aby być przyjętym do szeregu godnych artystów i ludzi.

"TESTAMENT HEILIGENSTADZKI", 6 X 1802 r.

I koncert fortepianowy C-dur op. 15, cz. 1 Allegro con brio

Koncert z 1798 r., w rzeczywistości skomponowany jako drugi, jednak opublikowany najwcześniej, przypuszczalnie miał swoje prawykonanie w Pradze. Nie odbiega on od stylu innych młodzieńczych utworów Beethovena, a jego tematyka o przyjemnym charakterze nie różni się od powstającej w końcu XVIII w. muzyki wiedeńskiej. Jednak - choć silne są jeszcze wpływy mijającej epoki, zwłaszcza zaś Mozarta - możemy dostrzec pewne indywidualne rysy, zapowiadające już przyszłe przeobrażenia stylu.

Warto również zauważyć, iż dzieło powstało przede wszystkim z myślą o własnych występach,  Beethovena-pianisty. 
 

Dobór tonacji jest znamienny - tonacja C-dur była dla Beethovena symbolem optymizmu i radości. Taki charakter  ma cz. 1 Allegro con brio, której główny temat wprowadza orkiestra. Ona również ukazuje pełen liryzmu temat drugi. Fortepian rozpoczyna występ  nową, wdzięczną myślą, po czym rozwija materiał tematyczny podany w orkiestrowym wstępie. W całym Allegro widoczna jest przewaga błyskotliwych figuracji fortepianowych i stosunkowo mała samodzielność orkiestry.
 

 za: Teresa Chylińska, Stanisław Haraschin, Maciej Jabłoński, PRZEWODNIK PO MUZYCE KONCERTOWEJ, PWM 2003. 

„Zärtliche Liebe” WoO 123 lub „Ich liebe dich”

„Zärtliche Liebe” WoO 123 lub „Ich liebe dich” to piosenka miłosna Ludwiga van Beethovena, którą skomponował najprawdopodobniej w 1795 roku.

Rok ten był punktem zwrotnym w karierze Beethovena: zaczął być już wówczas zauważany, a jego twórczość zyskiwała na popularności. Od kilku lat mieszkał w Wiedniu i uczył się u takich kompozytorów jak Joseph Haydn czy Antonio Salieri. 

 

"Zärtliche Liebe" po raz pierwszy ukazała się w 1803 roku w Wiedniu, opublikowana przez Johanna Traega (rok przed III Symfonią Beethovena), jako dzieło nieopusowane. Takich dzieł Beethovena (zarówno wokalnych, jak i instrumentalnych), zebrano bardzo wiele, ponad dwieście.

 

Autorem słów pieśni jest Karl Friedrich Wilhelm Herrosee (1754–1821), niemiecki pastora i pisarz. W wierszu narrator wyraża swoją miłość do drugiego/bliźniego, podkreślając, jak ważna jest możliwość dzielenia smutków i radości z drugą osobą.

Uwertura "Egmont" op. 84

W 1809 r. Beethoven otrzymał zlecenie napisania muzyki do tragedii "Egmont" Goethego, czego podjął się bez wahania, gdyż  był ogromnym wielbicielem talentu poety. Ponadto treść tragedii wywołała w nim - piewcy bohaterstwa, patriocie i entuzjaście wolnościowych haseł rewolucji francuskiej - żywy oddźwięk.

Z dzisiejszego punktu widzenia najcenniejszymi partiami całego dzieła są: Pieśni Klarchen, wzruszające larghetto do sceny śmierci Klarchen i, napisana na specjalne życzenie Goethego, Symfonia Zwycięstwa, zamykająca całość. Utwory te wykonywane są jednak bardzo rzadko, wraz z pozostałymi częściami, jako ilustracja muzyczna do tragedii. Jedynie Uwertura (w "bohaterskiej" tonacji Beethovena - Es-dur), będąca poematem symfonicznym, wykonywana jest częściej.  Ciężkie, złowróżbne akordy wstępne, dramatyczne i namiętne Allegro, triumfalna apoteoza końcowa - ilustrują dumną postać bohatera, walczącego i ginącego za wolność swego narodu.


 za: Teresa Chylińska, Stanisław Haraschin, Maciej Jabłoński, PRZEWODNIK PO MUZYCE KONCERTOWEJ, PWM 2003. 

RELACJA

Z PRÓBY - 30.09.2020 r.

FOTO

FOTO

RELACJA

Z KONCERTU - 06.10.2020 r.

bottom of page