Termin zgłoszeń upłyną 1 marca 2020 roku.
Za wszystkie zgłoszenia serdecznie dziękujemy. 
Wszelkie informacje pojawiać się będą na bieżąco
na stronie internetowej szkoły.